SMS-skole

Slik bruker du SMS-skole.

Send SMS til telefonnummer 594 47 270​ før kl. 09.00 den dagen eleven er borte.
Meldingen starter: TAS klasseinitialer, deretter meldingen
F.eks. TAS 5B Ole er syk i dag.

Dersom eleven ikke har møtt til skolen og skolen ikke har fått beskjed, vil skolen ta kontakt med foresatte.