SMS-skole

Alle foresatte må melde fra om kortidsfravær til skolen på følgende måte:

Send SMS til telefonnummer 417 16 112 før kl. 09.00 den dagen eleven er borte.
Meldingen starter: Tåsen klasseinitialer, deretter meldingen
F.eks. Tåsen 5B Ole er syk i dag.

Dersom eleven ikke har møtt til skolen og skolen ikke har fått beskjed, vil skolen ta kontakt med foresatte.