Godt klassemiljø på Tåsen

Skriveprosjekt om godt klassemiljø

Skolen fortsetter med sitt skriveprosjekt, og denne gangen er det 3.- og 6.trinn som stiller ut tekster fra siste periode. Tekstene viser elevenes  refleksjon over hvordan vi kan få et best mulig klassemiljø. 
Velkommen til lesing og refleksjon!