Miljøsti på Sognsvann

Miljøsti på Sognsvann

Elevene ble delt inn i grupper på tvers av klassene, for å bli bedre kjent med resten av trinnet. Hver gruppe hadde en leder som tok ansvaret med å skrive ned svar, og holde gruppa samlet. Noen løp fra post til post, andre hadde søndagstempo, men alle kom seg gjennom løypa.

Miljøsti-spørsmålene hentet vi fra barnas miljøorganisasjon Miljøagentene. Elevene fikk gruble litt rundt hvilke transportmidler som er mest miljøvennlige, hva slags matproduksjon som er bærekraftig og hvordan vi kan hjelpe miljøet lokalt og globalt. Da oppgavene var løst, ble det lek og moro i sola. En herlig og lærerik dag i naturen!

Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann
Miljøsti på Sognsvann