Rødt nivå i Osloskolen

Skolegården

Vi er så glade for å få tilbringe dagen med ungene deres! Lærere, barneveiledere, vaktmester og ledelsen har jobbet helgen gjennom, for å legge til rette for en så normal skoledag som mulig. Undervisningen er godt i gang, og elevene trives og lærer.
Regjeringen har fra mandag 25. januar innført rødt nivå på barneskolene i Oslo og enkelte kommuner rundt. Rødt nivå innebærer en rekke nye regler for vår drift, blant annet på gruppestørrelse og renhold. Vi har laget nye timeplaner og funnet nye romløsninger.

Rødt nivå: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-bs

1.-4.trinn 
Vil ha tilnærmet normal skoledag i små grupper med en voksen.
For å få dette til må vi dessverre kutte morgenåpent på aktivitetsskolen, men skoledagen starter kl. 08.00 for 1.-4.trinn. Vi må også stenge AKS kl.16.00 for å klare bemanningssituasjonen. Du kan søke AKS-leder Iselin om utvidet tid om du er nøkkelpersonell i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. Se oversikt her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

For å få til 32 grupper på AKS må vi bruke baseledere på hver sin kohort. Det blir derfor Iselin (AKS-leder) som må ha alle beskjeder som gjelder henting eller annen daglig informasjon på skolemelding eller mail. Hun trenger beskjed fra dere senest kl.10.00. Om det ikke går må dere ringe henne på 917 44 027.
5.-7.trinn skal også på skolen hver dag og ha litt tid med sin kontaktlærer. Vi deler klassene i to grupper. Dette betyr litt hjemmeskole og litt vanlig skole på alle hver dag. For å få til logistikken må vi ha ulik start tid.
6.trinn starter kl. 08:15-10:15 med første gruppe og kl.11.15-13.15 med andre gruppe.
5.trinn starter kl.08:45-10:45 med første gruppe og kl.11:45-13:45 med andre gruppe.
7.trinn starter kl. 09:15-11:15 med første gruppe og kl.12:15-14:15 med andre gruppe.

Informasjon fra Aktivitetsskolen
 -Det er ikke morgenAKS på rødt nivå, men tilsyn av elever med foresatte i en samfunnskritisk funksjon fra kl. 07.30, dette må avklares og søkes om på forhånd til AKS leder. Alle barna som får innvilget dette blir møtt av en voksen fra AKS i store skolegård. 
-Skoledagen starter kl. 08.00 og vi ønsker at alle kommer så tett opp til dette som mulig.
-Ukeplaner utsettes til vi er tilbake på gult nivå, men vi etterstreber å lage morsomme aktiviteter innad i kohortene og fine dager for barna deres.
-Vi starter dagen kl. 12.30 og tar over barna ute, da går den voksne sammen sin kohort til det samme rommet de bruker i skoletiden. Vi vasker hender og har aktiviteter i klasserommet med egen kohort.
-Vi har delt inn skolens område slik at det er ett trinn som deler uteområde og maksimalt to klasser av gangen.
-Vi stenger kl.16.00 og har tilsyn ute til kl. 17.00 for barn av foresatte med en samfunnskritisk funksjon. 
-Barn som normalt går hjem etter 16.00 kommer til sendes hjem når vi stenger (16.00) hvis ikke annen beskjed er gitt. 
- Er det dagsbeskjeder angående henting er det viktig at dette sendes inn senest 10.00 til AKS leder, Iselin- er det beskjeder etter dette må det ringes inn på 917 44 027 
-Har barnet ditt halvdagsplass kan de bli til 15.30, er det behov etter dette kan dere ta kontakt med meg. 
-Det er ønskelig at alle barna har så faste tider som mulig i denne perioden.
-Det blir ikke matservering eller leksetid på rødt nivå, dette er i tråd med retningslinjer for barneskole/AKS. Her kommer vi sterkere tilbake så fort vi har mulighet.
-Etter beste evne og mulighet ha vi plassert voksne barna kjenner i de ulike kohortene for å skape så trygge rammer og forutsigbarhet i denne tiden. 
Vi gleder oss til å tilbringe denne uken med de fine barna deres! 

Vennlig hilsen Tåsen skole og Aktivitetsskole

Alternativt klasserom