Vær raus mot deg selv og andre!

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse har blitt arrangert siden 1992, og har lenge blitt markert på ungdoms- og videregående skoler i Norge. I år har vi markert dagen også på Tåsen barneskole. Årets tema var raushet. Helsesøster Cindy og sosiallærer Birgitte hadde pyntet hele skolen med positive budskap som "smil når du går forbi noen", "det går bra" og "vær raus med deg selv". Elevene bidro med plakater der de skrev hva raushet betyr for dem. 

I både lillefri og storefri bemannet Birgitte og Cindy Raushet-standen i skolegården, med hjelp fra elevrådet. Mange nysgjerrige elever var innom og snakket om psykisk helse og raushet. Verdensdagen blir markert i over 150 land. Du kan lese mer om verdensdagen for psykisk helse her: http://www.verdensdagen.no/om-verdensdagen

Nordre Aker Budstikke kom innom for å snakke med Cindy, Birgitte og elevene. Se bilder og les mer her: https://nab.no/nyheter/a-ha-det-bra-med-seg-selv-er-en-forutsetning-for-a-kunne-lare/19.17513

Plakatene henger fortsatt rundt omkring hele skolen, så ta deg en titt når du er innom. Husk å vær raus mot deg selv og andre!

Verdensdagen for psykisk helse
Verdensdagen for psykisk helse
Verdensdagen for psykisk helse
Verdensdagen for psykisk helse
Verdensdagen for psykisk helse