Åpningstider

Morgenåpning for 1.trinn: 07.30–08.30 på 1.trinnsbasen (inngang i Atriet, foresatte tar farvel med barna i Atriet). Morgenåpningsrutiner for 1.trinn vil endres til skolestart. Morgenåpning for 2.- 4.trinn: 07.30–08.30, ute i skolegården (innkryss ved hovedinngangen).

Kjernetid i skolens ferier og inneklemte dager: 09.30 - 15.00. Dette betyr at barnet senest kan leveres 09.30, og tidligst hentes kl. 15.00, med mindre noe annet er avtalt med AKS-leder.

Aktivitetsskolen åpner igjen på basene rett etter skoleslutt og varer fram til kl. 17.00.