Hovedseksjon

Åpningstider

Morgenåpning for elever med heltidplass/heltidsplass med gratis kjernetid: 07.30–08.30 ute i skolegården (innkryss ved hovedinngangen).

Kjernetid i skolens ferier og inneklemte dager: 09.30 - 15.00. Dette betyr at barnet senest kan leveres 09.30, og tidligst hentes kl. 15.00, med mindre noe annet er avtalt med AKS-leder/avdelingsleder.

Aktivitetsskolen og Fritidsklubben åpner igjen på basene rett etter skoleslutt og varer fram til kl. 17.00.