Åpningstider

Morgenåpning for alle 07.30 - 08.30 i kjelleren.

Aktivitetsskolen åpner igjen på basene rett etter skoleslutt og varer fram til kl. 17.00