Åpningstider

Morgenåpning for alle 07.15 - 08.30 i kjelleren.

Åpner igjen på basene rett etter skoleslutt og varer fram til kl. 17.00