Kursoversikt

Noen av kursene vi tilbyr på AKS Tåsen

 

Sjakk

Barna lærer hvordan man stiller opp brikkene på brettet, hvordan brikkene kan flytte seg, og brikkenes verdi. Vi øver på forsvars- og angrepsstrategier, og hvordan man kan sette motstanderens konge i sjakk. I tillegg øver vi på «skolematten», slik at barna kan sette uoppmerksomme foreldre og søsken i sjakk matt på fire trekk. Mesteparten av kurset blir brukt til spilling, der barna får trent opp både sjakkferdigheter og konsentrasjon. Vi lærer mest når vi har det gøy! 

 sjakk

Musikk og bevegelse

Hovedmålet med kurset er at barna skal få positive opplevelser innenfor dans og bevegelse. Barna vil få stimulert nysgjerrigheten sin forhold til dans og musikalske rytmer. Kurset inneholder mye lek og rom for barna egen fantasi/kreativitet. Barna er selv med på å skape bevegelsene. De vil utvikle kroppsbevissthet, dynamikk, rom- og rytmeforståelse i tillegg til at de får oppleve mye forskjellig musikk. Gjennom øvelsene utvikler barnas sitt eget bevegelsesvokabular og vil være bedre forberedt til mer spesifikk dansetrening senere.

Man trenger ingen erfaring med dans for å være med, danselæreren vil tilpasse innholdet og formidlingsformen til de ulike gruppene.

Timene vil holde et ganske høyt aktivitetsnivå, så barna bør ha på seg tøy som er tilpasset dette:

  • Bukse og t- skjorte som er lette å bevege seg i.
  • Barbeint eller dansesko. Kurset blir holdt i gymsalen, hvor gulvet er glatt. Av den grunn kan sokker og strømpebukse virke hemmende for bevegelse.

Det er viktig at barna for delta på hele timen, at de kommer presis og at de ikke blir hentet før timen er ferdig. Fint om alle kan ta hensyn til dette.

Kurset avsluttes med en enkel fremvisning for foresatte.

 

 

 

 

Friluftsliv

Hovedmålene er å få benyttet de flotte nærområdene vi har til turer i skog og mark samt å lære barna basiskunnskaper innen friluftsliv.
Barna vil blant annet lære om ulike tre- og bladsorter, lete etter insekter, spikke trefigurer, lage høstlykter, bygge hytter, lage bål, grille pølser og frilek. Når snøen kommer vil de lære å lage snøhuler og snølykter.

 

 

Matlagingskurs

Hovedmålet med kurset er å stimulere barnas nysgjerrighet og  glede til mat og matlaging. Barna vil lære om hygiene på kjøkkenet, bruken av ulikt kjøkkenutstyr, hvordan man håndterer og bruker kniv, hvordan man måler, veier og blander ingrediensene (mengdeforholdene) og selvfølgelig smake på nye og tradisjonelle retter.

Ulike allergier vil selvfølgelig tas hensyn til etter beste evne. 

 

Teaterkurs

Het tidligere Dramalek, men heter nå Teaterkurs. Dette kurset går nå på tredje året. I en fastere ramme får deltagerne øve seg i de forskjellige disipliner som kreves for å stå på scenen. Kurset går gjennom hele året med start i september og avsluttes i juni. Påmelding er bindende. Antall deltagere er satt til 10. forkunnskaper er ikke nødvendig.

Innhold i kurset:

Sensitivitetstrening, konsentrasjonsøvelser, her under trening i finmotorikk.

Trygghetsøvelser, kroppskontakt og lære å stole på hverandre.

Fysisk trening. Hvordan går jeg på forskjellig underlag; sval mose, glohet sand osv. bære tungt og lett, hvordan sitter jeg nervøst/avslappet ol.

Improvisasjoner, situasjonsfornemmelse; hvordan reagerer jeg i en gitt setting, både solo og i grupper, samspill. Mimeleker, boktitler, et yrke, en sangtittel.

Tekstfremføring og følelser. Lese barneregler (Bæ-bæ-lille-lam, Hurra for deg el.) med glede, sinne, sorg osv.

Der-og-da dramatiseringer av korte historier f.eks. vitser.

En enkel forestilling før jul, (åpningen av AKS-julemesse) i midten av desember.

Fra idé til manus, hvordan skrive et skuespill. Innleder vinter/vårsemesteret. Barna og kursleder dikter det stykket som blir avslutningsforestillingen i juni.

 

Skolehage

Vi har i en årekke hatt parsellhage på Geitmyra Matkultursenter for barn på Sagene.

Hovemålet med kurset er å lære barna basiskunnskaper innen økologisk dyrking. Barna gjør alt selv, de førkultiverer, gjødsler, luker, vanner, sår og alt annet som måtte trengs. Vi lager mat av innhøstningene underveis og avslutningsvis.

Det er mye å gjøre på Geitmyra, vi går på oppdagelsesferder, besøk i drivhusene, observasjon av birøkting, besøk hos duene og de andre dyrene som bor der.

Dette kurset krever at barnet er motivert til å jobbe litt, i nærmest all slags vær. I juli er det også ønskelig at foreldrene tar initiativ til å besøke parsellen og vanner og luker dersom det er nødvendig.

Kurset starter på våren de går i 3. klasse, og avsluttes høsten de går i 4. klasse.

Geitmyra. 

Brainiac

Hovedmålet med kurset er å la barna undre, reflektere, samarbeide, eksprimentere, tegne, male og forklare ulike forsøk problemstillinger og oppgaver innen natur, teknikk og miljø samt kultur og kreativitet.

Kursforsøkene er utviklet av våre egne ansatte og har bestått av blant annet vannrakett, "sterke konstruksjoner", skumvulkan, kjemiske malerier og lavalampe.

 

Kokkekurs

Dette kurset bygger videre på det barna lærte på Matlagingskurset vi tilbyr i 3. trinn, men det er ikke en forutsetning at barnet var med på det kurset.

Hovedmålene er å lære barna om hygiene på kjøkkenet, ved at de vasker seg på hendene hver gang de skal i kontakt med mat. Bruke forkle for å beskytte egne klær, rydde og vaske etter seg når de er ferdige med det de har holdt på med, bytte/rengjøre skjærebrett og kniv mellom kjøtt og grønnsaker. Og at det er viktig å skylle redskapene før vi setter det inn i oppvaskmaskinen, slik at det blir mindre «grums» i oppvaskmaskinen.

De lærer også om sikkerhet på et kjøkken; ved at vi viser de hvordan kniver skal behandles hvis de skal gi andre en kniv/saks, frakte en kniv/saks fra et sted til et annet. De lærer også hvordan man skal oppføre seg rundt komfyr/stekeovn, at de forholder seg rolig og at det ikke mange som flokker seg rundt det varme området. Og en generell regel om hva som er lov/ ikke lov på et kjøkken: at man går rolig, ikke danser, hopper, skriker og roper, man lytter til den voksne når den snakker.

De lærer om hvordan man måler og veier i gram, ml, dl, liter og hvordan man behandler forskjellige råvarer.

De skal lese oppskriften før vi starter, slik at de kan være forberedt på hva de skal gjøre og for å finne frem utstyr. Det er også viktig å lære å samarbeide på et kjøkken og fordele oppgaver før man starter.

Og sist men ikke minst lærer vi barna og smake på alt de har laget og prøver å skape matglede for barna.

 

Filmkurs

Hovedmålet med kurset å at barna skal planlegge og spille inn en film.

For å få til dette må de:

  • Skrive manus
  • Fordele roller
  • Være rolleinnehaver (hvis man vil)
  • Lage kostymer
  • Filme
  • Gjøre lydopptak
  • Gå på turer for å finne location til innspillingen
  • Være stjerne for en dag med høytidelig premiere