Kursoversikt

Dette er noen av kursene vi tilbyr på AKS Tåsen:

Lego WeDo

WeDo er et kurs vi holder innen prosjekt lesing regning. Kurset vil engasjere og motivere elever til arbeid med matte/naturfag, teknologi og programmering gjennom bruk av motoriserte LEGO® -modeller og enkel programmering på datamaskiner. Kurset inneholder en flott blanding av lek og læring. Kanskje skapes noen fremtidige ingeniører? Kurset faller inn under rammeplanens mål om å styrke elevenes digitale ferdigheter, og bidrar til å øke elevenes ferdigheter innen praktisk matematikk.

Aviskurs

Kursdeltagerne får en innføring i journalistyrket. De får gjøre intervjuer, være fotografer og skrive nyhetsreportasjer. De skriver selv inn sakene på datamaskin, og bruker internett for å gjøre research. Sluttproduktet blir en egen AKS-avis som alle får lese. Kurset bidrar til å styrke elevenes lesing, skriving og muntlige ferdigheter, i tillegg til de digitale ferdighetene.

Friluftsliv

Hovedmålene er å få benyttet de flotte nærområdene vi har til turer i skog og mark samt å lære barna basiskunnskaper innen friluftsliv.
Barna vil blant annet lære om ulike tre- og bladsorter, lete etter insekter, spikke trefigurer, lage høstlykter, bygge hytter, lage bål, grille pølser og frilek. Når snøen kommer vil de lære å lage snøhuler og snølykter. Gjennom kurset vil elevene lære om natur og miljø, og det vil bidra til elevenes bevissthet om bærekraftig utvikling.

Matkurs

Hovedmålet med kurset er å stimulere barnas nysgjerrighet og glede til mat og matlaging. Barna vil lære om hygiene på kjøkkenet, bruken av ulikt kjøkkenutstyr, hvordan man håndterer og bruker kniv, hvordan man måler, veier og blander ingrediensene (mengdeforholdene) og selvfølgelig smake på nye og tradisjonelle retter. Elevene får kunnskap om sunn ernæring, og kanskje inspireres noen til å velge kokkeyrket i fremtiden?

Ulike allergier vil selvfølgelig tas hensyn til etter beste evne. 

Filmkurs

Hovedmålet med kurset å at barna skal planlegge og spille inn en film.

For å få til dette må de:

  • Skrive manus
  • Fordele roller
  • Være rolleinnehaver (hvis man vil)
  • Lage kostymer
  • Filme
  • Gjøre lydopptak
  • Gå på turer for å finne location til innspillingen
  • Være stjerne for en dag med høytidelig premiere

 

Musikk og bevegelse

Hovedmålet med kurset er at barna skal få positive opplevelser innenfor dans og bevegelse. Barna vil få stimulert nysgjerrigheten sin forhold til dans og musikalske rytmer. Kurset inneholder mye lek og rom for barna egen fantasi/kreativitet. Barna er selv med på å skape bevegelsene. De vil utvikle kroppsbevissthet, dynamikk, rom- og rytmeforståelse i tillegg til at de får oppleve mye forskjellig musikk. Gjennom øvelsene utvikler barnas sitt eget bevegelsesvokabular og vil være bedre forberedt til mer spesifikk dansetrening senere.

Man trenger ingen erfaring med dans for å være med, danselæreren vil tilpasse innholdet og formidlingsformen til de ulike gruppene.

Timene vil holde et ganske høyt aktivitetsnivå, så barna bør ha på seg tøy som er tilpasset dette:

  • Bukse og t- skjorte som er lette å bevege seg i.
  • Barbeint eller dansesko. Kurset blir holdt i gymsalen, hvor gulvet er glatt. Av den grunn kan sokker og strømpebukse virke hemmende for bevegelse.

Det er viktig at barna for delta på hele timen, at de kommer presis og at de ikke blir hentet før timen er ferdig. Fint om alle kan ta hensyn til dette.

Kurset avsluttes med en enkel fremvisning for foresatte.

 

 

Teaterkurs

Het tidligere Dramalek, men heter nå Teaterkurs. Dette kurset går nå på tredje året. I en fastere ramme får deltagerne øve seg i de forskjellige disipliner som kreves for å stå på scenen. Kurset går gjennom hele året med start i september og avsluttes i juni. Påmelding er bindende. Antall deltagere er satt til 10. forkunnskaper er ikke nødvendig.

Innhold i kurset:

Sensitivitetstrening, konsentrasjonsøvelser, her under trening i finmotorikk.

Trygghetsøvelser, kroppskontakt og lære å stole på hverandre.

Fysisk trening. Hvordan går jeg på forskjellig underlag; sval mose, glohet sand osv. bære tungt og lett, hvordan sitter jeg nervøst/avslappet ol.

Improvisasjoner, situasjonsfornemmelse; hvordan reagerer jeg i en gitt setting, både solo og i grupper, samspill. Mimeleker, boktitler, et yrke, en sangtittel.

Tekstfremføring og følelser. Lese barneregler (Bæ-bæ-lille-lam, Hurra for deg el.) med glede, sinne, sorg osv.

Der-og-da dramatiseringer av korte historier f.eks. vitser.

En enkel forestilling før jul, (åpningen av AKS-julemesse) i midten av desember.

Fra idé til manus, hvordan skrive et skuespill. Innleder vinter/vårsemesteret. Barna og kursleder dikter det stykket som blir avslutningsforestillingen i juni.

 

Skolehage

Vi har i en årekke hatt parsellhage på Geitmyra Matkultursenter for barn på Sagene.

Hovemålet med kurset er å lære barna basiskunnskaper innen økologisk dyrking. Barna gjør alt selv, de førkultiverer, gjødsler, luker, vanner, sår og alt annet som måtte trengs. Vi lager mat av innhøstningene underveis og avslutningsvis.

Det er mye å gjøre på Geitmyra, vi går på oppdagelsesferder, besøk i drivhusene, observasjon av birøkting, besøk hos duene og de andre dyrene som bor der.

Dette kurset krever at barnet er motivert til å jobbe litt, i nærmest all slags vær. I juli er det også ønskelig at foreldrene tar initiativ til å besøke parsellen og vanner og luker dersom det er nødvendig.

Kurset starter på våren de går i 3. klasse, og avsluttes høsten de går i 4. klasse.

Geitmyra. 

Sjakk

Barna lærer hvordan man stiller opp brikkene på brettet, hvordan brikkene kan flytte seg, og brikkenes verdi. Vi øver på forsvars- og angrepsstrategier, og hvordan man kan sette motstanderens konge i sjakk. I tillegg øver vi på «skolematten», slik at barna kan sette uoppmerksomme foreldre og søsken i sjakk matt på fire trekk. Mesteparten av kurset blir brukt til spilling, der barna får trent opp både sjakkferdigheter og konsentrasjon. Vi lærer mest når vi har det gøy! 

 sjakk