Hovedseksjon

Læringsbrett ved Tåsen skole

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er en av ferdighetene elevene skal mestre ifølge læreplanen. De gjeldene læreplanene har mer vekt på teknologi og digitale ferdigheter enn tidligere læreplaner. Digitale ferdigheter skal være en integrert del av opplæringen i alle fag. De nye læreplanene er førende for arbeidet vårt med læring og den kompetansen elevene skal utvikle på skolen. Læreplanene baserer seg på utredninger fra forskning om god læring og hva som skal være fremtidens kompetanse i skolen.

Pedagogikk og god læring

Vi vet også mye fra forskning i dag om pedagogikk og god læring. Det viktigste fokuset for oss er å få til god læring for elevene på Tåsen skole, og så vil vi bruke ulike verktøy i det arbeidet. De nye læreplanene har for eksempel mer vekt på samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon. Læringsbrettene vil være en god ressurs for oss i dette arbeidet. Samtidig som vi har gjort noen endringer med innføring av nye læreplaner, har vi også ivaretatt det vi er gode på i den tradisjonelle undervisningen.

Foreldremøter våren 2020.pdf