Hovedseksjon

Læringsbrett ved Tåsen skole

Digitale ferdigheter er en av ferdighetene elevene skal mestre ifølge læreplanen. De nye læreplanene som kommer fra neste skoleår har også mer vekt på teknologi og digitale ferdigheter enn tidligere læreplaner. Digitale ferdigheter skal være en integrert del av opplæringen i fag. De nye læreplanene vil være førende for arbeidet vårt med læring og den kompetansen elevene skal utvikle på skolen. Læreplanene baserer seg på utredninger fra forskning om god læring og hva som skal være fremtidens kompetanse i skolen.

Vi vet også mye fra forskning i dag om pedagogikk og god læring. Det viktigste fokuset for oss er å få til god læring for elevene på Tåsen skole, og så vil vi bruke ulike verktøy i det arbeidet. De nye læreplanene har for eksempel mer vekt på samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon. Læringsbrettene vil være en god ressurs for oss i dette arbeidet. Samtidig som vi skal gjøre noen endringer med innføring av nye læreplaner, er vi også opptatt av å ivareta det vi er gode på i undervisningen vi har i dag.

Foreldremøter våren 2020.pdf