Hovedseksjon

Logoped

Hva logopedens rolle er

En logoped utreder og/eller underviser elever som blir henvist på grunn av vansker med språk, språklydsvansker, taleflyt (stamming og løpsk tale), stemme, lesing og skriving eller dysfagi (svelgvansker).

Har du/dere spørsål, ta kontakt med:

Gro Hove

Tilstede torsdag og fredag kl. 08.00 - 15.00

Oslo kommunes side om PPT og spesialundervisning.