Hovedseksjon

Grunnleggende ferdigheter

Tilpasset opplæring

Skolen bruker data som kartleggingsprøver og nasjonale prøver som et verktøy for tilpasset opplæring. Skolen bruker tidlig innsats-ressurs til å forsterke elevenes ferdigheter, og støtte dem i læringsarbeidet. Skolen er i god prosess med utvikling av periodeplaner i alle fag, ut fra de nye læreplanene. Faglig og sosial læring skal ses i sammenheng i alle timer og i alle fag. 

Aktivitetsskole og Fritidsklubb

Aktivitetsskolen og Fritidsklubben gir et viktig bidrag med læringsstøttende aktiviteter i lek.

Kompetanseheving i nettverk

Vi er med i et nettverk på "Tidlig innsats - begynneropplæring" i samarbeid med andre Osloskoler. Dette nettverket ledes av Skrivesenteret, Matematikksenteret og NTNU, som sammen gir de ansatte økt kompetanse og nyeste forskning innen begynneropplæring. 

Naturfagssenteret ved Universitetet i Oslo tilbyr, i samarbeid med Utdanningsetaten (UDE), fire skoler i Oslo kompetanseutvikling for å bedre inkludere elever med stort læringspotensial i ordinær undervisning. I dette arbeidet med identifisering av disse elevenes behov og tilsvarende tilpasninger, er det behov for felles kunnskapsgrunnlag og godt samarbeid mellom skoleleder, lærere og PP-rådgivere. Tåsen skole er en av disse fire skolene, og vi ser stor verdi av å være med i et slikt nettverk for å tilpasse opplæringen til elevene.