Hovedseksjon

Skriving

Skriving i ulike fag

Å utrykke seg skriftlig er en grunnleggende ferdighet som må utvikles i alle fag. Å lese og skrive i norsk er annerledes enn å lese og skrive i naturfag og matematikk. I arbeidet med å lære et fag er det derfor viktig å lære fagets språk og å tilegne seg fagets tekstkultur. Målet er at elevene skal kunne skape tekster på fagenes premisser.

Skrivehandling

Elever skal alltid ha et formål for skrivingen sin. Formål er knyttet til skrivehandling. En skrivehandling er å forestille seg, da kan formålet være å underholde. En annen skrivehandling er å overbevise, da kan formåle være å overbevise rektor om at alle elever bør få en bærbar datamaskin. I læreplanene er sjangerbegrepet langt på vei erstattet av ulike skrivehandlinger, og det er skrivehandling og formål med skrivingen som avgjør hvilken «sjanger» man velger.

Skrivesenteret

Skrivesenteret i Trondheim arbeider aktivt for å bidra til en bedre skriveopplæring i grunnskole og videregående, og Tåsen skole ønsker å bruke skrivesenterets arbeid og erfaring i sin skriveopplæring. To av skolens lærere, har i flere år vært medlemmer av Skrivesenterets nasjonale vurderingspanel.

På ulike måter vil Tåsen skole arbeide for at hele personalet deltar aktivt i skriveopplæringen på tvers av fag. Skrivesenteret vil være en verdifull ressurs.