Strategisk plan

Slagord_bybilde

Lesing, skriving og regning

Skolen arbeider videre med sin plan knyttet til lesing og skriving, og vil i løpet av 2018 sikre at arbeidet blir overført til drift. Skolen vurderer å bli en dysleksivennlig skole. Når arbeid med lesing og skriving er trygt etablert på drift vil kunnskapen og arbeidsmåtene tas med i en satsing innen engelsk. Skolen vil fortsette å videreutvikle matematikk-kompetansen til både ansatte og elever. Skolen analyserer fortløpende egen status og iverksetter tiltak for å sikre fokus på elevenes læring og læringsledelse.

Vasriert undervisning

Variasjon i undervisningen og bruk av digitale verktøy er en naturlig del av undervisningsvariasjonen. Elever som har behov for tilpasset opplæring, eller særlig tilrettelegging, skal bli møtt på sine behov. Alle elever skal oppleve en inkluderende og trygg skoledag. Dersom det oppstår uønskede hendelser, krenkelser, mobbing eller tilsvarende skal dette tas tak i tidlig. AKS representerer høy kvalitet og samarbeider tett med skolen. Ledelsen ved skolen følger opp og leder aktivt skolen til høy grad av måloppnåelse. Skolen samarbeider tett med, og involverer foresatte via FAU i utviklingen av skolen.

Les hele den strategiske planen her: Strategisk plan 2018