Hovedseksjon

Strategisk plan

Slagord_bybilde

Fellesskap

På Tåsen skole jobber vi for at alle elever skal oppleve et godt skolemiljø, de lærer å være fleksible og robuste. De øver på å se nytten av fellesskapet for å nå sitt potensiale gjennom samarbeid, kreativitet og samhandling. De skal lære, mestre og trives, de skal rustes til å utvikle seg og forme sin egen verden. Skolen har marka i gangavstand, og sammen med oppgradert uteområdene gir dette gode alternative læringsarenaer.

Vi jobber med periodeplanene våre i tråd med LK20 og videreutvikler vår praksis i tråd med overordnet del. Læringen skal være mer tilpasset, kreativ og elevene skal delta aktivt i egen læring.

Læringsbrett

Alle elever har eget læringsbrett som skal gi en ekstra dimensjon for læringen. Dette gir god støtte for de nye lærebøkene som i tillegg til å være en fysisk bok har digitale ressurser.

Grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats

Vi er opptatt av grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats, både faglig og sosialt. Aktivitetsskolen gjennomfører aktiviteter som støtter læringen.

Tåsen skole har godt kvalifiserte lærere og barneveiledere som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi har et mestringsteam bestående av gode spesialpedagoger som også er en del av laget rundt elevene.

Her kan du laste ned presentasjonsplan