Strategisk plan

Slagord_bybilde

Strategisk plan 2021

På Tåsen skole jobber vi for at alle elever skal oppleve et godt skolemiljø. Vi skal bidra til å utvikle robuste barn. Elevene våre skal lære, mestre og trives på skolen.

Skolen har marka i gangavstand, og sammen med oppgradert uteområdene gir dette gode alternative læringsarenaer. Vi jobber med ny læreplan og hva dette betyr for vår praksis. Læringen skal være mer tilpasset, kreativ og elevene skal delta aktivt i egen læring. Alle elever har eget læringsbrett.

Vi er opptatt av grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats, både faglig og sosialt.
Aktivitetsskolen gjennomfører aktiviteter som støtter læringen.
Tåsen skole har godt kvalifiserte lærere og barneveiledere som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi har et mestringsteam under utvikling, som også er en del av laget rundt elevene.

Vasriert undervisning

Variasjon i undervisningen og bruk av digitale verktøy er en naturlig del av undervisningsvariasjonen. Elever som har behov for tilpasset opplæring, eller særlig tilrettelegging, skal bli møtt på sine behov. Alle elever skal oppleve en inkluderende og trygg skoledag. Dersom det oppstår uønskede hendelser, krenkelser, mobbing eller tilsvarende skal dette tas tak i tidlig. AKS representerer høy kvalitet og samarbeider tett med skolen. Ledelsen ved skolen følger opp og leder aktivt skolen til høy grad av måloppnåelse. Skolen samarbeider tett med, og involverer foresatte via FAU i utviklingen av skolen.

Les hele den strategiske planen her: Strategisk plan 2021.pdf