Hovedseksjon

Verdier og prinsipper for grunnopplæringen

1. Menneskeverdet

Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten.