Hovedseksjon

Om Aktivitetsskolen Tåsen

Elever i 1. til 4. klasse kan gå på Aktivitetsskolen. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass i 5. -7. trinn.

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek. 

På Aktivitetsskolen Tåsen tilbys mange spennende læringsstøttende aktiviteter, i tråd med Rammeplanen for Aktivitetsskolen. Dette kan dere lese mer om i vår halvtårsplan som vil bli sendt ut i løpet av august 2020. Oppstart for aktivitetene vil være i september.

Velkommen til oss på Aktivitetsskolen Tåsen!

Her finner du informasjon om priser og betaling i Aktivitetsskolen:
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling/

Retningslinjer for Aktivitetsskolen

Rammeplan for Aktivitetsskolen >>

Smitteverntiltak under Covid-19 >>

Vi er nå på gult beredskapsnivå, og på Aktivitetsskolen følger vi retningslinjene fra FHI.