Hovedseksjon

Om Aktivitetsskolen/Fritidsklubben Tåsen

Fritidsklubben Tåsen

Elever i 1. til 4. klasse kan gå på Aktivitetsskolen. Elevene på 5. til 7. klasse kan gå på Fritidsklubben.

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek. 

På Aktivitetsskolen Tåsen tilbys mange spennende læringsstøttende aktiviteter, i tråd med Rammeplanen for Aktivitetsskolen. Dette kan dere lese mer om i våre periodeplaner som sendes til foresatte gjennom året. 

Fritidsklubben for 5.-7.trinn er et eget prosjekt vi startet her på Tåsen i 2021. Målet med Fritidsklubben er å gi våre eldste elever et tilbud etter skoletid. Hos oss kan elevene delta på mange spennende og varierte aktiviteter tilpasset aldersgruppen, være med venner i Bula og i Kjeller´n og det vil bli arrangert mange kurs. Vi fokuserer på elevstemmen, og har blant annet et elevstyre, der elevene får være med å påvirke livet på Fritidsklubben. Barna har i likhet til på AKS et tilbud til 17.00 hver dag. En gang i kvartalet arrangeres det Senkveld for elevene på Fritidsklubben, med talentshow, turneringer og god mat etter skolens stengetid.

Velkommen til oss på Aktivitetsskolen/Fritidsklubben Tåsen!

Følg oss gjerne på Instagram for et lite innblikk i hverdagen: Tasen_skole

Her finner du informasjon om priser og betaling i Aktivitetsskolen:
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling/

AKS rammer heltid, deltid, gr. deltid fra 01.01.23.pdf