Om Aktivitetsskolen Tåsen

Elever i 1. til 4. klasse kan gå på Aktivitetsskolen. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass i 5. -7. trinn.

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek. 

På Aktivitetsskolen Tåsen tilbys mange spennende læringsstøttende aktiviteter, klubber og kurs i tråd med Rammeplanen for Aktivitetsskolen.

Velkommen til oss på Aktivitetsskolen Tåsen!

 

Les om Byrådets forslag til nye satser for Aktivitetsskolen her: 

https://tasen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/byradets-forslag-til-nye-takster-i-aktivitetsskolen/

Retningslinjer for Aktivitetsskolen

 

Forskrift for Aktivitetsskolen >>

 

Rammeplan for Aktivitetsskolen >>

 

Oslostandaren for Aktivitetsskolen >>