Hovedseksjon

Tåsen skoles venner

Årsmøte i TSV
Mandag 7. februar er det årsmøte i TSV kl. 17.30. Møtet gjennomføres på Teams.
Klikk her for å delta i møtet
Her kan du laste ned årsberetning for 2021 og innkalling til årsmøtet:
årsberetning 2021 TSV.pdf
innkalling til årsmøte i TSV 2022.pdf

TSV har til formål

  • å bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem
  • å yte assistanse til skolen ved spesielle anledninger
  • å skaffe midler til spesielle tiltak til beste for skolens elever. skolen lite bilde

TSV ønsker således å bidra til å berike elevenes skolehverdag. Intet formål er for lite, intet for ambisiøst.

Gjennom medlemskontingent og innsamling av midler ved 17.maiarrangement og annet dugnadsarbeid har Tåsen skoles venner bidratt med supplerende innkjøp av utstyr og annet til skolen som det ikke gis mulighet for å kjøpe innenfor skolens vanlige rammer.
Alle som er tilknyttet Tåsen skole oppfordres til medlemskap ved innmelding eller årlig fornying ved å betale medlemsavgiften. Se mer informasjon på https://www.tasenskolesvenner.no. Du kan også finne oss på Facebook!

Her kan du lese Tåsen skoles venners informasjonsbrosjyre (pdf).

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson for Tåsen Skoles Venner er: Kaja Aubert 
e-post:mailto:tasenskolesvenner@gmail.com