Hovedseksjon

Tåsen skoles venner

TSV har til formål

  • å bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem
  • å yte assistanse til skolen ved spesielle anledninger
  • å skaffe midler til spesielle tiltak til beste for skolens elever. skolen lite bilde

TSV ønsker således å bidra til å berike elevenes skolehverdag. Intet formål er for lite, intet for ambisiøst.

Gjennom medlemskontingent og innsamling av midler ved 17.mai-arrangement og annet dugnadsarbeid har Tåsen skoles venner bidratt med supplerende innkjøp av utstyr og annet til skolen, som det ikke gis mulighet for å kjøpe innenfor skolens vanlige rammer.

Årlig medlemsavgift

Alle som er tilknyttet Tåsen skole oppfordres til medlemskap ved innmelding eller årlig fornying ved å betale medlemsavgiften. Se mer informasjon på https://www.tasenskolesvenner.no. Du kan også finne oss på Facebook!

Her kan du lese Tåsen skoles venners informasjonsbrosjyre (pdf).

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson for Tåsen Skoles Venner er: Anders Kvåle 
e-post:mailto:tasenskolesvenner@gmail.com