Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne Cindy og Bente

Helsesykepleiere:

Cindy Engmark Sandvold
Tilstede man-fre kl. 08.00-15.30
E-post: skolehelsetjenesten.tasen@bna.oslo.kommune.no
Telefon: 95 44 93 61

Bente Bruskerud Storruste
Tilstede man-fre kl. 08.00-15.30 
E-post: skolehelsetjenesten.tasen@bna.oslo.kommune.no
Telefon: 48032731

Stillingen vi tidligere kalte helsesøster, heter nå helsesykepleier.

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det. Elever kan snakke med helsesykepleier om store og små problemer. Både Cindy og Bente er i utgangspunktet på skolen hver dag. Hvis de er opptatt, kan man legge en lapp i postkassen utenfor kontoret, med navn, klasse og hva det gjelder, dersom man ønsker det. Så vil Cindy eller Bente ta kontakt. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte oss for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysisk, psykisk og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne - og ungdomspsykiatri(BUP) eller andre tjenester i Bydel Nordre Aker.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

* Trivsel / helse

* Kosthold / tannhelse

* Sengevæting

* Mobbing / skolevegring

* Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet

* Psykososiale problemstillinger

* Fin – og grovmotoriske vansker

* Kropp og pubertet

Du finner helsesykepleiers kontor i kjelleren i Bygg 1. Du går inn gjennom hovedinngangen.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider 

Relevante lenker

Dokumenter fra skolehelsetjenesten