Skolehelsetjenesten

Helsesøster Cindy

Helsesøster:

Cindy Engmark Sandvold
Tilstede man-fre kl. 08.00-15.30
E-post: cindy.engmark.sandvold@bna.oslo.kommune.no
Telefon og mobil 22 58 89 11/95 44 93 61

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesøster har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det. Elever kan snakke med helsesøster om store og små problemer. Cindy er på skolen hver dag. Hvis hun er opptatt, kan man legge en lapp i postkassen utenfor kontoret, med navn, klasse og hva det gjelder, dersom man ønsker det. Så vil Cindy ta kontakt. Helsesøster har taushetsplikt.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte oss for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysisk, psykisk og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne - og ungdomspsykiatri(BUP) eller andre tjenester i Bydel Nordre Aker.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

* Trivsel / helse

* Kosthold / tannhelse

* Sengevæting

* Mobbing / skolevegring

* Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet

* Psykososiale problemstillinger

* Fin – og grovmotoriske vansker

* Kropp og pubertet

Du finner helsesøsters kontor i kjelleren i Bygg 1. Du går inn gjennom hovedinngangen.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider 

Relevante lenker