Hovedseksjon

Læringsmiljø

Godt skolemiljø

GSM-planen er i tråd med de fem periodene vi har delt året inn i, ved arbeidet med nye læreplaner.

Elevmedvirkning

Skolen har et elevråd, og Fritidsklubben har et elevstyre, som jobber kontinuerlig med læringsmiljøet på skolen. Vi har trivselsledere som er aktive i friminuttene, og en ny, fin og oppgradert skolegård. Skolens ansatte er aktivt tilstede i alle friminutt, og bidrar til at alle elever skal ha fine friminutt.

Prinsipper for skolens praksis

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling.

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/