FAU

Hvorfor skolen har et FAU:

Foreldremedvirkning i skolen bygger på at foreldrene har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

Les mer om hva FAU er og hvordan det fungererer (pdf).  

Leder for FAU er Paal Sigurd Hilde.
E-post: pshilde@yahoo.no

Vedtekter 09.01.2012 (pdf)

Samarbeidsform og møteplan for FAU. (pdf)

 Foreldreutvalget for grunnskolen

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU