Hovedseksjon

FAU

Hvorfor skolen har et FAU:

Foreldremedvirkning i skolen bygger på at foreldrene har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

I dokumentlistene på denne siden kan du finne referater og informasjon om trafikkvaktordningen FAU organiserer ved Tåsen skole.

Les mer om hva FAU er og hvordan det fungererer (pdf).  

FAU-leder

Leder for Tåsen Skole FAU 2023-2024 er Anders Nordeng

E-post: andersnordeng@gmail.com

Vedtekter 09.01.2012 (pdf)

Samarbeidsform og møteplan for FAU. (pdf)

 Foreldreutvalget for grunnskolen

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU