Hovedseksjon

FAU

Hvorfor skolen har et FAU:

Foreldremedvirkning i skolen bygger på at foreldrene har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

Les mer om hva FAU er og hvordan det fungererer (pdf).  

FAU-leder

Leder for Tåsen Skole FAU 2022-2023 er Anders Nordeng

E-post: andersnordeng@gmail.com

Vedtekter 09.01.2012 (pdf)

Samarbeidsform og møteplan for FAU. (pdf)

 Foreldreutvalget for grunnskolen