Hovedseksjon

Læringsbrett på Tåsen skole

Læringsbrett ved Tåsen skole

På Tåsen skole har alle elever sitt eget læringsbrett som de disponerer til skolearbeid på skolen og hjemme. Teknologi og digitale ferdigheter er en integrert del av opplæringen i fag, og dette er tydeliggjort gjennom den nye læreplanen. Det viktigste fokuset for oss er å få til god læring for elevene på Tåsen skole, og vi vil benytte oss av de verktøy som er mest hensiktsmessig for undervisningen. De nye læreplanene vektlegger samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon. Læringsbrettene er en god ressurs for oss i dette arbeidet. Les mer her: Informasjon-læringsbrett-Tåsen-skole.pdf