Hovedseksjon

Læringsbrett på Tåsen skole

Læringsbrett ved Tåsen skole

Vi er nå i gang med å innføre en-til-en læringsbrett på Tåsen skole. Digitale ferdigheter er en av ferdighetene elevene skal mestre ifølge dagens læreplan, og de nye læreplanene som kommer fra neste skoleår har også lagt mer vekt på at teknologi og digitale ferdigheter skal være en integrert del av opplæringen i fag. Det viktigste fokuset for oss er å få til god læring for elevene på Tåsen skole, og vi vil benytte oss av de verktøy som er mest hensiktsmessig for undervisningen. De nye læreplanene vektlegger samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning, forståelse, kreativitet og kommunikasjon. Læringsbrettene vil være en god ressurs for oss i dette arbeidet. Les mer her: Informasjon-læringsbrett-Tåsen-skole.pdf