Hovedseksjon

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplæringssituasjon.

PPT-rådgiver:

Tåsen skoles kontaktperson er Anne Kathrine Essen.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettside