Hovedseksjon

Vår profil

Tåsen skole

Lange tradisjoner

Tåsen skole ble bygd i 1916 og ble etter rehabilitering nyåpnet i 2011. Det har vært skoledrift ved Tåsen skole sammenhengende i over 100 år. Vi driver både skole og Aktivitetsskole. Skolen har også en barnehage i sine lokaler.

Godt skolemiljø

På Tåsen skole jobber vi for et godt læringsmiljø, for å utvikle robuste barn og for at elevene skal lære, mestre og trives. Vi skal videreutvikle Godt Skolemiljø-planen vår og jobbe for et godt skole - hjem samarbeid, gjennom samarbeid med FAU og lav terskel for foreldrekontakt. Tåsen skole har godt kvalifiserte lærere som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling.
Skolen skal jobbe med mer varierte og elevaktive læringsformer. I dette arbeidet har vi et samarbeid med OsloMet, vi besøker andre skoler for å se på deres praksis og vi deler erfaringer og pedaogiske ideer mellom lærere på Tåsen skole. For å ha muligheter til å jobbe mer tilpasset, kreativt og digitalt har alle elevene tilgang til læringsbrett. Vi skal bruke læringsbrett som et verktøy til god læring, på lik linje med andre læringsressurser i opplæringen.

Læringsglede

Sentralt i opplæringen står læringsglede. På vår skolefane står det derfor: Læring og glede – alltid tilstede! 

Følg oss gjerne på Instagram for et lite innblikk i hverdagen: