Hovedseksjon

Vår profil

Tåsen skole

Et godt sted for læring, mestring og trivsel

På Tåsen skole jobber vi for et godt læringsmiljø, for å utvikle robuste barn og for at elevene skal lære, mestre og trives. Vi jobber for et godt skole - hjem samarbeid, gjennom samarbeid med FAU og Tåsen skoles venner, og lav terskel for foreldrekontakt.

Tåsen skole har godt kvalifiserte lærere som bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling i tråd med læreplanverket. 
Vi skal jobbe variert og kreativt, tilpasse opplæringen og bruke ulike læringsarenaer for å treffe godt med undervisningen vår. Alle elevene har tilgang til læringsbrett, noe som gir oss mange muligheter til å jobbe digitalt, tilpasset, kreativt og for å gi elevene tilbakemeldinger på deres læring. Vi skal bruke læringsbrett som et verktøy til god læring, på lik linje med bøker og andre læringsressurser i opplæringen.

Med særlig fokus på dybdelæring og utforskende undervisning jobber vi med faglige prioriteringer og det viktigste elevene skal lære, med tydelig progresjon og forventninger til utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Læringsglede

Sentralt i opplæringen står læringsglede. På vår skolefane står det derfor: Læring og glede – alltid tilstede! 

Aktivitetsskolen og fritidsklubben gjennomfører aktiviteter som støtter læringen. Vi skal forberede elevene våre til et fellesskap både lokalt, men også globalt. Elevene våre skal være inkluderende og robuste, samt se nytten av felleskapet for å nå sitt potensiale. De skal rustes til å utvikle seg selv og forme sin egen læringssti ut i verden.

Lange tradisjoner

Tåsen skole ble bygd i 1916 og ble etter rehabilitering nyåpnet i 2011. Det har vært skoledrift ved Tåsen skole sammenhengende i over 100 år. Vi driver både skole, aktivitetsskole og fritidsklubb med egen kokk. Skolen har også en barnehage i sine lokaler.

Følg oss gjerne på Instagram for et lite innblikk i hverdagen: