Vår profil

Bilde av skolen høst

Tåsen skole ble bygd i 1916 og ble etter rehabilitering nyåpnet i 2011. Det har vært skoledrift ved Tåsen skole sammenhengende i over 100 år. Vi driver både skole og Aktivitetsskole. Skolen har også en barnehage i sine lokaler.

Trygghet og tro på egne ferdigheter

Skolen arbeider for å gi elevene en god allmenndannelse, med trygghet og tro på egne ferdigheter og kunnskaper. Det vil si at både elever, ansatte og foresatte sammen arbeider for en skole der man utvikler respekt og forståelse for mennesker og omgivelser.

Sett og ivaretatt

Ved Tåsen skole møter vi elevenes behov for å bli sett og ivaretatt. Vi har en bred forståelse av tilpasset opplæring; Det vil si at vi imøtekommer behovene til både høyt og lavt presterende elever.

Læringsglede

Sentralt i opplæringen står læringsglede. På vår skolefane står det derfor: Læring og glede – alltid tilstede! Skolen prioriterer arbeid med dannelse, ferdigheter og kunnskaper.