Hovedseksjon

Kontakt AKS

Kjære AKS foresatte, nå er endelig basetelefonene oppe og går igjen, og da kan dere gi beskjeder direkte til baseledere angående beskjeder eller andre henvendelser knyttet til barnas hverdag. Er det andre henvendelser kan dere ringe eller sende mail til AKS leder. Det er viktig at alle benytter seg av skolemeldingsappen i kommunikasjon med både skole og AKS. Det er viktig at denne også sjekkes jevnlig da all informasjon fra oss kommer ut her.

1.trinnsbasen:
Baseleder: Therese Kråkmo
Basetelefon: 948 14 634

2.trinnsbasen:
Baseleder: Jeanett R. Kråkmo
Basetelefon: 940 27 682

3.trinnsbasen:
Baseleder: Jeanett R. Kråkmo
Basetelefon: 940 27 682

4.trinnsbasen: 
Baseleder: Marit Brovig
Basetelefon: 941 63 964

Fritidsklubben (5.-7.)
Baseleder: Bilal Gondal
Basetelefon 5.-7.: 912 41 919

AKS leder 1.-3.trinn
Lidia Rahmanina
Telefon: 22588900
lidia.rakhmanina@osloskolen.no

Avdelingsleder 4.-7.trinn (Fritidsklubben)
Iselin Pedersen
Telefon: 917 44 027
E-post: iselin.pedersen@ude.oslo.kommune.no