Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever jobber med skolearbeid
Leksehjelp er et tilbud for elever på 5. til 7. trinn på Tåsen skole.
Leksehjelpen på Tåsen skole organiseres på mandager rett i etterkant av undervisning.
5. trinn - 1440-1540 - Tegnesalen
6. trinn - 1410-1510 - Naturfagrom
7. trinn - 1440-1540 - Mat og helse