Leksehjelp

Elever jobber med skolearbeid

Leksehjelp ved Tåsen skole er organisert målrettet for eleven. Leksehjelpen utføres av pedagoger og tilbudet er lovpålagt med åtte timer per uke. Tåsen skole bruker 12 timer per uke med to pedagoger per leksehjelpgruppe i en time.
Timene er satt opp mandager etter undervisning. Vi tar forbehold om endringer etter vi har fått oversikt over hvor mange som ønsker å benytte tilbudet.
7A og 7B (Mandager 14.40 – 15.40)
7C og 7D (Mandager 14.40 – 15.40)
6A og 6C (Mandager 14.10 – 15.10)
6B og 6D (Mandager 14.10 – 15.10)
5A og 5C (Mandager 14.40 – 15.40)
5B og 5D (Mandager 14.10 – 15.10)

Leksetid på AKS:
2.trinn: Mandager 15.00 - 16.00
3.- og 4.trinn: Onsdager 14.00 - 15.00