Leksehjelp

Elever jobber med skolearbeid

Lekser ved Tåsen skole gjennomføres hovedsakelig som repetisjon av kjent stoff. Lekser kan også gis som forberedelse til nytt stoff. Lesing hjemme bør som en hovedregel gjennomføres hver dag. Det gis lekser både i form av ukelekser og dag til dag lekser.

Skolen har en leksehjelpordning for å avhjelpe hjemmet med leksene. Tåsen skole forventer at lekser prioriteres hjemme, slik at elevene får ro til repetisjon og møter forberedt til skolen. Mengden lekser vil være avhengig av trinn og elevens modenhet. Mengden lekser vil igjen være avhengig av hvilket emne trinnene til en hver tid arbeider med. Ukeplaner sendes til foresatte på e-post. Papirutgaven deles ut senest mandag. 

Tåsen skole har et bredt tilbud om leksehjelp. Tilbudet på AKS er for elever fra 1.–4. trinn og for elever på 5.–7. trinn er tilbudet i regi av skolen. 

Leksehjelp på skolen er på 7. trinnsbasen, mandager og torsdager fra 14.05–16.05. 

Tåsen skole bruker pedagogressurser i leksehjelpstilbudet på 5.–7. trinn.