Hovedseksjon

Tåsen skolekor

Vi øver i AKS-tiden på mandager delt i tre aldersgrupper.

Aspiranter 1. trinn 14.45-15.15
Juniorkoret 2.-3. trinn 16.00-16.45
Hovedkoret 4.-7. trinn 15.15-16.00

Fokus er på inklusjon, glede og gode musikkopplevelser for alle.

Koret er foreldredrevet. Det er ingen dugnader, men det forventes at foreldre på frivillig basis bidrar med tilstedeværelse og praktisk tilrettelegging i forbindelse med konserter, seminarer og i forbindelse med 17. mai. Man må forvente å stille opp 1-2 ganger i året.

Koret går under egen fane foran i 17.-mai-toget. Man kan gjerne gå med egen klasse isteden selvom man går i koret.

Vi har sommerkonsert og julekonsert for foreldre og andre. Dette pleier å være veldig stemningsfullt og hyggelig. Vi pleier å ha 1-2 helgeseminarer i året.
Vi er over 100 glade barn på alle trinn. Bli gjerne med på en prøvegang.

Innmelding skjer via våre hjemmesider www.tasenskolekor.no
Der kan man også enkelt betale semesteravgift på 550kr via vipps.