Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalgets oppgaver

Skolemiljøutvalgets viktigste oppgave ved skolen er å påse at skolen arbeider systematisk med Godt skolemiljø (GSM). Skolen har vedtatt skolens GSM-plan som skolemiljøutvalget årlig evaluerer.