Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyrets formål

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 

Driftstyrets rutiner

Driftsstyret Tåsen skole har åtte møter i løpet av skoleåret.

Møtene avholdes i skolens lokaler og er som oftest lagt til tirsdager.

Driftsstyret har representanter fra foreldre, politikere og ansatte. Rektor fungerer som sekretær, samt legger fram saker og orienterer driftsstyret om status ved skolen.

Møtene i driftsstyret er åpne, med mindre det er saker som krever at saken blir behandlet lukket møte. Møteplan ligger i innkallingene.

Driftsstyrerepresentanter 2020

REPRESENTANTER FRA BYDELEN (politiske)

Hans A. Kielland Aanesen - Fast
Even Brockstedt - Fast
Per H. Christiansen - Fast
Arne Østreng - Vara
Claus Fischer - Vara
Albert Bolstad - Vara

Representanter fra foresatte (FAU)

Kaja Lange Aubert - Leder for driftstyret
Anders Nordeng - Leder for FAU

Representanter fra ansatte

Hilde Røssum Strandenæs - Rektor
Lidia Rahmanina - AKS-leder og inspektør
Tone Børresen Mittet - Ass.rektor
Kristina Simonsen - Representant, lærere
Marit Brovig - Representant, kommunalt ansatte
Janne Reiso - Administrasjonsleder
Jostein Horgen Tenmann - Vararepresentant, kommunalt ansatte