Hovedseksjon

Lokal plan

Halvårsplan

Halvårsplanen vil bli sendt ut på Skolemelding, og publisert her på hjemmesiden, i løpet av august. Halvårsplanen vil inneholde følgende punkter:

1.      Hovedmål for Tåsen Aktivitetsskole

2.      Hva er Aktivitetsskolen (AKS)?

3.      Rammeplan-forventninger

4.      Aktivitetsplan for skoleåret 2020- høst og vinter

5.      Aktivitetskalender- når skjer hva på AKS

6.      Lokale planer for aktiviteter og faglig innhold

7.     Arbeid med sosial kompetanse

8.     Ukeplaner

9.     Temauker

10. Matservering og matplan på AKS

Ukeplaner

Hver uke får foresatte tilsendt ukeplaner på Skolemelding. Der får man informasjon om det faglige innholdet og praktisk informasjon fra AKS Tåsen. Det forventes at foresatte leser ukeplanen, gjerne sammen med barna. Da vil alle være godt forberedt.

Rammeplan for Aktivitetsskolen

Her kan du lese rammeplanen for Aktivitetsskolen: Rammeplan for AKS 2020