Lokal plan

Ukeplaner

Hver uke får foresatte tilsendt ukeplaner per e-post. Der får man informasjon om det faglige innholdet og praktisk informasjon fra AKS Tåsen.

Rammeplan for Aktivitetsskolen

Her kan du lese rammeplanen for Aktivitetsskolen: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf