Ledelse og ansatte

Ledelsen

Ragnhild Rist - Fung. rektor
Elisabeth Wiik - Fung. assisterende rektor
Mattis Beyer-Olsen - Undervisningsinspektør
Lidia Rahmanina - Leder Aktivitetsskolen

Sosiallærer

Birgitte Dodgson

Team 1
Oda G. Vigmostad - Kontaktlærer 1A
Ellen kristin Aastad- Kontaktlærer 1B
Elisabeth Gedde-Dahl - Kontaktlærer 1C
Helene Rossow - Kontaktlærer 1D
Anne Grete Elton - Faglærer
Bente Scharp - Faglærer

Team 2
Beatrice Hippe - Kontaktlærer 2A
Idris Pallani - Kontaktlærer 2B
Marit Prestegard - Kontaktlærer 2C
Linda Elise Gjølberg - Kontaktlærer 2D
Cathrine Bergan - Faglærer
Marit Nordseth- Faglærer

Team 3
Mariann Breilid - Kontaktlærer 3A
Sigbjørn Aschim - Kontaktlærer 3B
Daniel Andås - Kontaktlærer 3C
Lill Aulie - Kontaktlærer 3D
Bente Huse - Faglærer
Ingeborg F. Hasle - Faglærer
Brit Dugstad - Faglærer

Team 4
Silje Persson - Kontaktlærer 4A
Marie Køste - Kontaktlærer 4B
Mathias Rosenblad - Kontaktlærer 4C
Sverre Søraas - Kontaktlærer 4D
Liv Kristin Hafskjold - Faglærer

Team 5
Kari Anne S. Standal - Kontaktlærer 5A
Kaja Bille Michaelsen - Kontaktlærer 5B
Eivind Bø - Kontaktlærer 5B
Gerd Støren - Kontaktlærer 5C
Besfort Metaj - Kontaktlærer 5D
Eline Halaas Haanshuus - Kontaktlærer 5D
Kristina Bjørnson - Faglærer
Christine Hektoen - Faglærer
Unn Rindal - Faglærer

Team 6
Kristina Simensen - Kontaktlærer 6A
Magnus Linseth - Kontaktlærer 6A
Iver Myrvold - Kontaktlærer 6B
Ulrikke Evensen - Kontaktlærer 6C
Jakob Riise - Kontaktlærer 6C
Terese Hansen - Kontaktlærer 6D
Patrice Ø. Guillot - Kontaktlærer 6D
Hanne Solem - Spesialpedagog

Team 7
Tone Mari Gurskevik - Kontaktlærer 7A
Kristine Bergseth - Kontaktlærer 7B
Tonje Larsen - Kontaktlærer 7B
Christer Carlsen - Kontaktlærer 7C
Line Sæther - Kontaktlærer 7D
Hakija Hrnic - Faglærer
Jens F. Bech - Faglærer
Carina Nilsen - Særskilt Norsk alle trinn

Andre ansatte
Kari Grete Tangen - Konsulent
Bente Bøyding Borgen - Konsulent
Ingrid Rønsen- Konsulent/Assistent
Steinar Pettersen - Vaktmester
Ebrima Gaye - Renholdsleder
Zeliha Tanatar - Renholder