Ledelse og ansatte

Ledelsen 

John Myrlund - Rektor
Ragnhild Rist - Assisterende rektor
Elisabeth Wiik - Undervisningsinspektør
Mattis Beyer-Olsen - Undervisningsinspektør 

Sosiallærer

Birgitte Dodgson

Team 1
Olaug V. Sandstad - Kontaktlærer 1A
Idris Pallani - Kontaktlærer 1B
Marit Prestegard - Kontaktlærer 1C
Linda Elise Gjølberg - Kontaktlærer 1D
Brit Dugstad - Faglærer

Team 2
Mariann Breilid - Kontaktlærer 2A
Sigbjørn Aschim - Kontaktlærer 2B
Daniel Andås - Kontaktlærer 2C
Martine Flaten - Kontaktlærer 2D
Cathrine Bergan - Faglærer
Bente Huse - Faglærer

Team 3
Silje Persson - Kontaktlærer 3A
Runar Olsen - Kontaktlærer 3B
Rikke Vågen - Kontaktlærer 3C
Sverre Søraas - Kontaktlærer 3D
Kristina Bjørnson - Faglærer
Sondre R. Bråten - Faglærer

Team 4
Solfrid Storelid - Kontaktlærer 4A
Kaja Bille Michaelsen - Kontaktlærer 4B
Martin Dale Olsen - Kontaktlærer 4C
Besfort Metaj - Kontaktlærer 4D
Anne Grete Elton - Faglærer
Kristina Bjørnson - Faglærer
Sondre R. Bråten - Faglærer
Christine Hektoen - Faglærer
Cathrine Bergan - Faglærer
Hanne Solem - Spesialpedagog

Team 5
Marie Køste  - Kontaktlærer 5A
Iver Myrvold - Kontaktlærer 5B
Ulrikke Evensen - Kontaktlærer 5C
Jakob Riise - Kontaktlærer 5C
Terese Hansen - Kontaktlærer 5D
Bente Scharp - Faglærer
Kristina Bjørnson - Faglærer
Hakija Hrnic - Faglærer
Hanne Solem - Spesialpedagog

Team 6
Mathias Rosenblad - Kontaktlærer 6A
Kristine Bergseth - Kontaktlærer 6B
Christer Carlsen - Kontaktlærer 6C
Hanne Kristoffersen - Kontaktlærer 6C
Line Sæther - Kontaktlærer 6D
Jakob Riise - Faglærer
Unn Rindal - Faglærer
Hakija Hrnic - Faglærer
Liv Kristin Hafskjold - Faglærer

Team 7
Tone Mari Gurskevik - Kontaktlærer 7A
Helene Rossow - Kontaktlærer 7B
Eivind Bø - Kontaktlærer 7B
Gerd Støren - Kontaktlærer 7C
Ellen kristin Aastad - Kontaktlærer 7D
Kristina Simensen - Kontaktlærer 7D
Eline Halaas Haanshuus - kontaktlærer 7E
Unn Rindal - Faglærer
Liv Kristin Hafskjold - Faglærer
Wenche Økland - Faglærer
Magnus Linseth - Faglærer
 

Andre ansatte
Carina Nilsen - Særskilt Norsk alle trinn
Kari Grete Tangen - Konsulent
Bente Bøyding Borgen - Konsulent
Ingrid Brekke - Konsulent/Assistent
Steinar Pettersen - Vaktmester
Ebrima Gaye - Renholdsleder
Zeliha Tanatar - Renholder