Ledelse og ansatte

Ledelsen

Hilde Røssum Strandenæs - Rektor
Tone B. Mittet - Assisterende rektor
Elisabeth Wiik - Undervisningsinspektør
Mattis Beyer-Olsen - Undervisningsinspektør
Iselin Pedersen - Leder Aktivitetsskolen
Karianne Stub Aune - Administrativ leder

Sosiallærer

Birgitte Dodgson

Team 1

Linda Petterson - Kontaktlærer 1A
Hanne Solem - Spesialpedagog / 1A
Sverre Søraas - Kontaktlærer 1B
Helene Rossow - Kontaktlærer 1B
Marit Prestegard - Kontaktlærer 1C
May-Brith Døssland - Kontaktlærer 1C
Elisabeth Gedde-Dahl - Kontaktlærer 1D
Hilde Kristine Wik Ydersbond - Kontaktlærer 1D

Team 2

Rut Telhaug - Kontaktlærer 2A
Besfort Metaj - Kontaktlærer 2B
Ingrid Nylund Nilsen - Kontaktlærer 2C
Marie Køste - Kontaktlærer 2D
Miranda Morina - Spesialpedagog
Christine Hektoen - Spesialpedagog

Team 3

Oda Grundt Vigmostad - Kontaktlærer 3A
Ellen Kristin Aastad- Kontaktlærer 3B
Julie Slettum - Kontaktlærer 3C
Astrid Ekern Rugsveen - Kontaktlærer 3D
Kristina Bjørnson - Faglærer
Anne Grete Elton - Faglærer

Team 4

Beatrice Hippe - Kontaktlærer 4A
Marit Nordseth- Kontaktlærer 4B
Håvard Rushfeldt - Kontaktlærer 4C
Linda Elise Gjølberg - Kontaktlærer 4D
Bente Huse - Faglærer
Mie Angellsen Reiertsen - Faglærer

Team 5

Ingeborg F. Hasle - Kontaktlærer 5A
Sigbjørn Aschim - Kontaktlærer 5B
Camilla Aarsland - Kontaktlærer 5C
Kristine Bergseth - Kontaktlærer 5D
Herman Wiedswang Zondag - Kontaktlærer 5D
Tonje Kalleberg Nilsen - Faglærer
Tone Mari Gurskevik - Spesialpedagog

Team 6

Christer Carlsen - Kontaktlærer 6A
Idris Pallani - Kontaktlærer 6B
Iver Myrvold - Kontaktlærer 6B
Line Sæther - Kontaktlærer 6C
Kristina Simensen - Kontaktlærer 6C
Eline Halaas Haanshuus - Kontaktlærer 6D
Mathias Rosenblad - Faglærer
Kari-Anne Næssø - Kunst og håndtverklærer 5.-7. trinn

Team 7

Mari Eidsnes - Kontaktlærer 7A
Kaja Bille Michaelsen - Kontaktlærer 7B
Eivind Bø - Kontaktlærer 7B
Gerd Støren - Kontaktlærer 7C
Patrice Ø. Guillot - Kontaktlærer 7D
Jakob Riise - Faglærer
Tonje Larsen - Faglærer
Hakija Hrnic - Spesialpedagog

Mestringsteam/Tiltaksteam
Hakija Hrnic - Mestringsteam
Christine Hektoen - Mestringsteam
Carina Nilsen - Særskilt Norsk alle trinn
Trine Wickstrøm Andreassen - Mestringsteam
Christina Zaloni - Mestringsteam
Miranda Morina - Mestringsteam

Andre ansatte
Merete Nymoen - Biblioteksansvarlig
Kari Grete Tangen - Kontorleder
Bente Bøyding Borgen - Konsulent
Gisken Eriksen - Miljøarbeider
Jostein Horgen Tenmann - IKT-ansvarlig
Roar Klovland - Vaktmester
Milan Stojkovic - Tilsynsvakt
Ebrima Gaye - Renholdsleder
Zeliha Tanatar - Renholder