Ledelse og ansatte

Ledelsen

Hilde Røssum Strandenæs - Rektor
Tone B. Mittet - Assisterende rektor
Elisabeth Wiik - Undervisningsinspektør
Mattis Beyer-Olsen - Undervisningsinspektør
Lidia Rahmanina - Leder Aktivitetsskolen
Karianne Stub Aune - Administrativ leder

Sosiallærer

Birgitte Dodgson

Team 1

Olaug Vikebakk Sandstad - Kontaktlærer 1A
Elisabeth Gedde-Dahl - Kontaktlærer 1B
Ingrid Nylund Nilsen - Kontaktlærer 1C
Hanna Berge - Kontaktlærer 1D
Miranda Morina - Faglærer
Merete Miaw Johansen - Faglærer
Håvard Rushfeldt - Faglærer

Team 2

Oda G. Vigmostad - Kontaktlærer 2A
Helene Rossow - Kontaktlærer 2D
Ellen Kristin Aastad- Kontaktlærer 2B
Julie Slettum - Kontaktlærer 2C
Anne Grete Elton - Faglærer

Team 3

Beatrice Hippe - Kontaktlærer 3A
Marit Nordseth- Kontaktlærer 3B
Marit Prestegard - Kontaktlærer 3C
Sverre Søraas - Kontaktlærer 3D
Besfort Metaj - Faglærer
Kristina Bjørnson - Faglærer
Kari-Anne Næssø - Kunst og håndtverklærer 5.-7. trinn

Team 4

Ingeborg F. Hasle - Kontaktlærer 4A
Sigbjørn Aschim - Kontaktlærer 4B
Camilla Aarsland - Kontaktlærer 4C
Kristine Bergseth - Kontaktlærer 4D
Bente Huse - Faglærer
Tonje Kalleberg Nilsen - Faglærer

Team 5

Christer Carlsen - Kontaktlærer 5A
Idris Pallani - Kontaktlærer 5B
Marie Køste - Kontaktlærer 5B
Line Sæther - Kontaktlærer 5C
Mathias Rosenblad - Kontaktlærer 5C
Ingrid Røed - Kontaktlærer 5D
Liv Kristin Hafskjold - Spesialpedagog

Team 6

Kari Anne S. Standal - Kontaktlærer 6A
Kaja Bille Michaelsen - Kontaktlærer 6B
Eivind Bø - Kontaktlærer 6B
Gerd Støren - Kontaktlærer 6C
Jens F. Bech - Kontaktlærer 6D
Eline Halaas Haanshuus - Faglærer

Team 7

Kristina Simensen - Kontaktlærer 7A
Magnus Linseth - Kontaktlærer 7A
Iver Myrvold - Kontaktlærer 7B
Jakob Riise - Kontaktlærer 7C
Tonje Larsen - Kontaktlærer 7C
Patrice Ø. Guillot - Kontaktlærer 7D
Hanne Solem - Spesialpedagog

Mestringsteam/Tiltaksteam

Tone Mari Gurskevik - Mestringsteam
Hakija Hrnic - Mestringsteam
Christine Hektoen - Mestringsteam
Carina Nilsen - Særskilt Norsk alle trinn
Trine Wickstrøm Andreassen - Mestringsteam
Christina Zaloni - Mestringsteam

Andre ansatte
Merete Nymoen - Biblioteksansvarlig
Kari Grete Tangen - Kontorleder
Bente Bøyding Borgen - Konsulent
Gisken Eriksen - Miljøarbeider
Jostein Horgen Tenmann - IKT-ansvarlig
Steinar Pettersen - Vaktmester
Mustafa Ibarahim Sulub - Vaktmester
Ebrima Gaye - Renholdsleder
Zeliha Tanatar - Renholder