Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen

Hilde Røssum Strandenæs - Rektor
Elisabeth Wiik - Fungerende assisterende rektor
Anne Helene Fimland - Undervisningsinspektør
Iselin Pedersen - Leder Aktivitetsskolen/ Fritidsklubben (1.-7.trinn)
Janne Reiso - Administrativ leder
Kristine Holtung - Kontorleder

Sosiallærer

Solveig Melheim
Dag Skådinn - Miljøterapeut

Team 1

Liv-Ragnhild Solberg Refsnes - Kontaktlærer 1A
May-Brith Døssland - Kontaktlærer 1B
Silje Gjerden - Kontaktlærer 1C
Hilde Kristine Wik Ydersbond - Kontaktlærer 1D
Carina Nilsen - Faglærer/SNO
Anne Grete Elton - Faglærer
Jakob Riise - Faglærer

Team 2

Elisabeth Gedde-Dahl - Kontaktlærer 2A
Kristine Kvam Momrak - Kontaktlærer 2B
Hanna Barndon - Kontaktlærer 2C
Julie Slettum - Kontaktlærer 2D
Karoline Kjærnes - Faglærer
Christine Hektoen - Spesialpedagog
Thea Helen Mentzen - Spesialpedagog
Liv Kristin Hafskjold - Faglærer

Team 3
Marit Prestegard - Kontaktlærer 3A
Gerd Støren - Kontaktlærer 3B
Amanda Therese Stephen Finstad  - Kontaktlærer 3C
Erik Östensson - Kontaktlærer 3D
Hanne Herigstad Mong - Faglærer

Team 4

Håvard Rushfeldt - Kontaktlærer 4A
Ingrid Nylund Nilsen - Kontaktlærer 4B
Mie Angellsen Reiertsen - Kontaktlærer 4C
Pernille Christina B. Hansen - Kontaktlærer 4D
Herman Thamdrup Lund - Faglærer
Mari Eidsnes - Faglærer
Cecilie Stang - Faglærer

Team 5

Sigbjørn Aschim - Kontaktlærer 5A
Marit Nordseth- Kontaktlærer 5B
Alexander Halvorsen - Kontaktlærer 5C
Marie Køste - Kontaktlærer 5D
Christina Zaloni - Spesialpedagog
Beatrice Hippe - Faglærer 
Mari Mathiesen - Faglærer

Team 6

Christer Carlsen - Kontaktlærer 6A
Cathinka Ebert - Kontaktlærer 6B
Maria Gunnes - Kontaktlærer 6C
Niels Bjørnstad - Kontaktlærer 6D
Mathias Rosenblad - Faglærer
Marthe Anderskog - Faglærer
Kristina Simensen - Faglærer

Tonje Kalleberg Nilsen - Spesialpedagog

Team 7

Ingeborg F. Hasle - Kontaktlærer 7A
Iver Myrvold - Kontaktlærer 7B
Eline Halaas Haanshuus - Kontaktlærer 7C
Eric Stensøy - Kontaktlærer 7D
Josefine Østvang Berger - Kunst og håndtverklærer 5.-7. trinn
Bente Huse - Faglærer
Helene Rossow - Faglærer/IKT
Synneva Opheim Dale - Spesialpedagog
Linda Petterson - Faglærer

Mestringsteam/Tiltaksteam
Solveig Melheim - Sosiallærer
Christina Zaloni - Mestringsteam
Cecilie Stang - Mestringsteam
Synneva Opheim Dale - Mestringsteam

Andre ansatte
Gisken Eriksen - Miljøarbeider
Jostein Horgen Tenmann - IKT-ansvarlig, vikarinnkaller og biblioteksansvarlig
Roar Klovland - Vaktmester
Milan Stojkovic - Tilsynsvakt
Ebrima Gaye - Renholdsleder
Zeliha Tanatar - Renholder