Hovedseksjon

Heltid/deltid/kjøp av tid

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Med heltidsplass kan barnet være på Aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken. Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferie. Ønsker om å endre deltidsplass til heltidsplass behandles kontinuerlig i løpet av året.

Med gratis kjernetid får du redusert pris på heltidsplass. I skoleåret 2022-2023 har både 1.- , 2.- og 3.trinn tilbud om gratis kjernetid.

Med deltidsplass kan barnet være på Aktivitetsskolen i inntil 12 timer i uken. Timene avtales på forhånd ved bruk av eget skjema. Skjemaene leveres inn til AKS-leder innen utgangen av august for høsthalvåret, og innen 8. januar for vårhalvåret. 
I skolens ferier kan barn med deltidsplass være på AKS i to dager per ferieuke fra 9.30-15.30. 

Deltidsplass (ikke gratis deltidsplass)

Ved vanlig deltidsplass kan barnet kan være på Aktivitetsskolen 12 timer i uken, og timene kan benyttes før og etter skoletid. Skolen avgjør organiseringen. Du kan søke om å kjøpe utvidet tid (f.eks i forbindelse med ferier, ta dette direkte med Aktivitetsskolen)
AKS og Fritidsklubben holder stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.

Gratis deltidsplass

Ved gratis deltidsplass kan barnet være på AKS 12 timer per uke barnet være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS. I skoleåret 2022-2023 har både 1.-, 2.- og 3.trinn tilbud om gratis deltidsplass.
Barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.
AKS holder stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
Du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Kjøp av ekstra timer 

Ved behov er det mulig å kjøpe utvidet tid i ferieuker, og inneklemte dager i vanlige skoleuker.

Pris per time er 41 kroner, dette gjelder for foresatte som betaler full pris. Dette betyr da at de som har gratis kjernetid ikke kan benytte seg av dette.

Prisen for de med redusert oppholdsbetaling er lavere pr. 01.08.2019. Fyll ut dette skjemaet dersom du ønsker å kjøpe ekstra timer: kjop-av-utvidet-tid-pa-tasen-aktivitetsskole.docx 

Med gratis kjernetid får du redusert pris på heltidsplass (gjelder fra høsten 2020 for skolestartere). Dette gjelder for 1.-,  2.- og 3.trinn fra skoleåret 2022/23.

Endring fra heldagsplass til halvdagsplass

Fristene for å søke om halvdagsplass er 30. november (dette betyr at endringen er gjeldende fra 1. januar), og 30. juni (hvorav endringen vil være gjeldende fra 1. august). 

Ved oppsigelse er det en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden. Sier man opp plassen 1. september, har man plass, og betaler, til og med 31. oktober.

Søk om halvdagsplass på AKS >>

Oppsigelse og permisjon>>