Heltid/deltid/kjøp av tid

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Med heltidsplass kan barnet være på Aktivitetsskolen i mer enn 12 timer i uken. Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferie. Ønsker om å endre deltidsplass til heltidsplass behandles kontinuerlig i løpet av året.

Med gratis kjernetid får du redusert pris på heltidsplass (gjelder fra høsten 2020 for skolestartere). Dette gjelder kun for 1.trinn i bydel Nordre Aker.

Med deltidsplass kan barnet være på Aktivitetsskolen i inntil 12 timer i uken. Timene avtales på forhånd ved bruk av eget skjema. Skjemaene leveres inn til AKS-leder innen fredag 21. august for høsthalvåret, og innen 8. januar for vårhalvåret. 
I skolens ferier kan barn med deltidsplass være på AKS i to dager per ferieuke fra 9.30-15.30. 

Kjøp av ekstra timer 

Ved behov er det mulig å kjøpe utvidet tid i ferieuker, og inneklemte dager i vanlige skoleuker.

Pris per time er 41 kroner, dette gjelder for foresatte som betaler full pris. Prisen for de med redusert oppholdsbetaling er lavere pr. 01.08.2019. Fyll ut dette skjemaet dersom du ønsker å kjøpe ekstra timer:

kjop-av-utvidet-tid-pa-tasen-aktivitetsskole.docx

Endring fra heldagsplass til halvdagsplass

Fristene for å søke om halvdagsplass er 30. november (dette betyr at endringen er gjeldende fra 1. januar), og 30. juni (hvorav endringen vil være gjeldende fra 1. august). 

Ved oppsigelse er det en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden. Sier man opp plassen 1. september, har man plass, og betaler, til og med 31. oktober.

Søk om halvdagsplass på AKS >>

Oppsigelse og permisjon>>