Søknadsportal

Søk om plass på Aktivitesskolen

Følg denne lenken for å søke plass på AKS Tåsen i kommunens søknadsportal:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

 

Endring fra hel til halvdagsplass

Halvdagsplass er 12 timer i uken som kan fordeles slik det passer best. Det er en måneds oppsigelse fra den 1. i måneden på endringer. Frist for å søke om halvdagsplass er 1. desember og 1.juni. Følg lenken under for å søke om halvdagsplass på AKS: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/