Hovedseksjon

Søknadsportal

Søk om plass på Aktivitesskolen i kommunens søknadsportal >>

Elever på 1. - 3.trinn har gratis kjernetid.

Endring fra hel til halvdagsplass

Elever med halvdagsplass kan være på AKS 12 timer i uken. Foresatte får tilsendt et skjema for å registrere hvordan de 12 timene skal benyttes. Dette er det viktig at foresatte selv følger opp.
Fristene for å søke om halvdagsplass er 30. november (dette betyr at endringen er gjeldende fra 1. januar), og 30. juni (hvorav endringen vil være gjeldende fra 1. august). 

Ved oppsigelse er det en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden.

Søk om halvdagsplass på AKS >>

Oppsigelse og permisjon>>