Søknadsportal

 

Endring fra hel til halvdagsplass

Halvdagsplass er 12 timer i uken som kan fordeles slik det passer best. Frist for å søke om halvdagsplass er 1. desember og 1. juni. 

Ved oppsigelse er det en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden.