Hovedseksjon

Brosjyre fra Camp Hudøy

En gruppe mennesker på en brygge

Her er litt informasjon fra Stiftelsen Hudøy:

Camp Hudøy er et ferietilbud drevet av Stiftelsen Hudøy,

et samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon. Alle elever i Oslo som nå går i 2.-7. klasse kan søke plass på Hudøy, og plassene fordeles ved loddtrekning.

Hver sommer fylles øya med 425 barn og 120 ansatte, fordelt på 11 ulike leirsteder hvor man bor, leker, spiser og sover sammen i enten 5 eller 12 dager. Gjennom hele sommerferien har vi plass til over 1370 barn på Hudøy.