Hovedseksjon

Du kan fortsatt støtte vår venneskole i Ukraina

Solsikker

Krigen i Ukraina ser dessverre ikke ut til å være over med det første og mange barn lider.

Innsamlingsaksjonen vår, der elevene har plantet og solgt solsikker, har per dags dato gitt 36 000 kr. Dette er inkludert tre store beløp fra enkeltpersoner. Vi håper, og tror, at det er mer giverglede der ute og har utvidet innsamlingsaksjonen til 17.juni.

Gi så mye du vil (minst 50,-) til Vipps #12069 eller bruk QR-kode under. Pengene vil gå uavkortet til Skole 24 i Lviv i Ukraina som vi har knyttet vennskapsbånd til. Det er en polsk-ukrainsk barne- og ungdomskole med 251 elever fra 1. til 11. trinn.

På grunn av krigen har skolens lokaler blir gjort om til nødlosji for internt fordrevne krigsflyktninger. Mange elever har flyktet utenlands, de som er igjen i Lviv har hjemmeskole, med stadige avbrudd på grunn av luftangrep. De innsamlede midlene vil blant annet brukes til å kjøpe inn utstyr for fjernundervisning.

Qr.png