Hovedseksjon

Informasjon om jubileumsmarkering vår/høst 2016

Tåsen skole

Tre av dagene (tirsdag til torsdag) vil være preget av aktiviteter som elevene velger selv. På mandagen starter vi med skolefrokost i klassene, før vi åpner Jubeluka med elevinnslag og ny skolesang. Resten av dagen er vi i klasserommene og vi jobber med oppgaver som har et historisk sus over seg.


Fredag arrangeres det natursti og teaterforestilling for alle på skolen. Dagen avsluttes som seg hør og bør med jubileumsfest og sang fra det nye skolekoret og planting av et jubileumstre!


I tillegg til Jubeluka vil det arrangeres andre jubileumsrelaterte aktiviteter utover året, blant annet tegnekonkurranse med påfølgende utstilling, teaterforestilling og skole i gamledager for småskolen.
Klubbene på AKS vil også tilby aktiviteter knyttet til jubileet.

 

Med hilsen

Jubileumskomiteen