Hovedseksjon

Tåsen tok 3. plass!

5C deltar i Skoglekene

Konkurranse for hele Norge

I år har alle klassene på 5.trinn deltatt i en konkurranse som heter Skoglekene. Dette er en konkurranse som krever samarbeid, kreativitet og nysgjerrighet, samt kunnskap om samspillet i naturen og hvordan vi mennesker påvirker naturen rundt oss.

5C kom på 3.plass

Hver klasse har jobber godt gjennom mange naturfagstimer, faktisk så godt at juryen måtte ha et ekstra møte for å avgjøre hvilken av femteklassene som skulle komme videre til finalen. Klasse 5C fikk en finaleplass sammen med 10 andre klasser fra rundt om i landet. Onsdag 7.juni dro fire av elevene i 5C til Elverum for å delta i finalen og de flotte elevene klarte å sikre seg en 3.plass! Stor applaus til elevene i 5C, og for alle som deltok i Skoglekene.

Stolte elever fra 5C
5C i Skoglekene, løser oppgave