Hovedseksjon

Trygg skolevei

Skolevei illustrasjonsfoto

Vi oppfordrer elever og foresatte til å gå eller sykle til skolen. Dersom man av en eller annen årsak kjører elever til skolen, ber vi dere parkere på lovlig gateparkering i gater i nærheten av skolen. Ved skolens parkeringsplass er det kun mulig å slippe av elever i rundkjøringen før parkeringsplassen. Vis stor varsomhet som bilist på skoleveien og ved avlevering.

Dersom dere sykler med elevene til skolen, eller har elever som sykler selv, er det viktig å minne barna om at det ikke er lov til å sykle i fotgjengerfeltet. I fotgjengerfeltet må man gå av sykkelen, og leie den over veien. Vi minner også alle om å bruke hjelm når dere sykler.

Vi trenger at alle våre fantastiske elever kommer trygt til skolen, og hjem igjen.