Ungdomsskoletilhørighet for elever fra Tåsen

Tåsen skole

Voldsløkka skole åpner til skolestart 2023. Samtidig med åpningen av Voldsløkka skole, omstruktureres Bjølsen skole til barneskole og ungdomstrinnet flyttes over til Voldsløkka skole. Dette betyr at Voldsløkka skole åpner opp med tilbud på 8.-10. trinn fra skolestart 2023.

I årets skolebehovsplan er det forespeilet at deler av Tåsen skole skal sogne til Voldsløkka skole. Dette vil besluttes etter en offentlig høring, som planlegges gjennomført høsten 2022. Utdanningsetaten vil da sende et forslag til fordeling av elever mellom Nordberg og Voldsløkka skoler. Det settes en grense i inntaksområdet til Tåsen skole, som fordeler elevene mellom de to skolene. Når forslaget er lagt ut på høring er alle velkomne til å sende inn innspill. Etter høringen gjennomgås innspill og det fattes en endelig beslutning.

Dersom det besluttes en endring av ungdomsskoletilhørighet for deler av Tåsen skole, høsten 2022, vil dette gjelde fra og med skolestart 2023. Det betyr at elevene som starter på ungdomstrinn i 2021 og 2022 ikke blir berørt av en eventuell endring. De elevene fortsetter sin skolegang ved sin ungdomsskole.

Barn født i 2008 og som begynner på ungdomsskolen i 2021 vil høre til Nordberg skole og skal gå der alle tre år.

Barn født i 2009 og som starter på ungdomsskolen i 2022 vil også høre til Nordberg skole og skal gå der alle tre år.

Barn født i 2010 og som starter på ungdomsskolen i 2023 kan bli berørt av en endring av ungdomsskoletilhørighet for Tåsen skole og vil sogne til Voldsløkka eller Nordberg skoler, avhengig av hvor de bor. Merk at dette ikke er vedtatt og først planlegges vedtatt høsten 2022.

Ungdomsskoletilhørigheten er ikke på høring nå. Men foresatte og andre er velkomne til å gi innspill rundt dette. Dersom dere har tanker om planene om endring av ungdomsskoletilhørighet eller fordelingen av elever, kan dere sende inn innspill til Utdanningsetaten. Det vil da inngå som en del av det forberedende arbeidet før høringen av ungdomsskoletilhørighet i 2022.

Høringsinnspill kan i år sendes elektronisk (se mer informasjon her)  eller til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk da e-posten "Skolebehovsplan for 2022-2031".