Innskriving for nye førsteklassinger skoleåret 2020/2021

Jente i klasserom

Vi inviterer til innskriving for barn født i 2014 som skal begynne i 1.klasse på Tåsen skole høsten 2020. Det er viktig og hyggelig om barnet kan være med på innskrivingen. Dere kan møte opp i skolens aula, rett innenfor hovedinngangen. Onsdag 08.01.20, klokken 17:00-18:00 (for barn med etternavn som starter på A-M) og onsdag 08.01.20, klokken 18:00-19:00 (for barn med etternavn som starter på N-Å).

Barnet må skrives inn ved bostedsskole selv om:
· Det søkes om utsatt skolestart.
· Det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole.
· Det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen.
· Familien planlegger flytting i løpet av våren / sommeren 2020.

Våren 2020 vil de nye elevene bli invitert til en besøksdag så de får se hvordan vi har det. Onsdag 03.06.2020 inviterer vi til førskoledag.

Invitasjon til innskriving.docx

Rettigheter og plikter i grunnskoleopplæringen.docx