Hovedseksjon

Bli vikar hos hos

Tåsen skole

Vi søker vikarer både som lærer og som barneveileder. Send inn CV og personalia til tasen@ude.oslo.kommune.no, og så kontakter vi deg ved behov.